info@pomoerium.eu

The web site was developed by
Dr. Ryszard Pankiewicz

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!  

 


 

Herbarz Polski Adama Bonieckiego

Heydel-Mankoo's Almanach de Polska Polish Herbarz and Heraldry

Polska encyklopedia szlachecka, t. 1, Warszawa 1935 (Trąby)

Herb Trąby & 2

Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 23, Warszawa 1995 ('panek')

 Pankevych - Pankiewicz /in:/ William F. "Fred" Hoffman, Polish Surnames: Origins and Meanings

Pochodzenie nazwiska

Nazwisko Pankiewicz w Polsce

Anegdoty związane z nazwiskiem

Surnames P1 - Polish Order of the Virtuti Militari Recipients (1792-1992)

The Dobra Szlachecka Society. Cf. The Popiels clan history and genealogy

Pankiewicze jako szlachta herbowa

Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861(1867) & 2

Polska encyklopedia szlachecka, t. 9, Warszawa 1937 (Pankiewicz)

Z Litwy do Podlasia (Bobrowa) i Galicji (Deboiwiec) - Tomasz Pankiewicz. Zobacz również Bobrowa

Losy rodu Pankiewiczów

Drzewo rodowe/Genealogy of the Family/Stammbaum der Familie Pankiewicz

Położenie Dębowca (ShtetlSeeker)

Dębowiec i okolica (Mapa katastralna)

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz.1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980-1096 (Dębowiec)

Protestacja Michała i Pawła Pankowiców [później Pankiewiczów] przeciwko Grzegorzowi Satkowiczowi (1731)

Akt chrztu Marianny Pankiewicz, córki Michała Pankiewicza i Marianny (1736 rok)

Akt chrztu Łukasza Pankiewicza, syna Michała i Marianny c. Jana Pawłowskiego (1739 rok)

Akt chrztu Jakuba i Pawła Masteyów (1742)

Oblata karty na posag Jana Osieckiego administratora Łayszczańskiego dla zięcia Łukasza Pankiewicza (1763)

Akt chrztu Jacentego Pankiewicza, syna Łukasza Pankiewicza i Zofii Osieckiej (1764 rok)

Mapa Rzeczpospolitej z roku 1773 roku

Konfederacja barska a powstanie tzw. gwardii dębowieckiej

Gwardia dębowiecka w roku 1907

Artykuł z 1938 roku w Ilustrowanym Kurierze Codziennym z okazji 150 lecia powstania Gwardii Narodowej w Dębowcu

Dębowczanie i Pankiewicze w powstaniu listopadowym i styczniowym

Zbiorowa mogiła poległych w powstaniu listopadowym (m.in. Macieja Pankiewicza) w Uroczysku Perecios

Zdjęcie grobu uczestnika powstania styczniowego Jana Pankiewicza (1863 rok)

Wspomnienia Franciszka Pankiewicza (syna Jana) i Antoniego (syna Jacentego)

Domy z podcieniami w rynku w Dębowcu (przełom 19 i 20 wieku)

List werbunkowy organizowanych wyjazdów emigracyjnych do Stanów Zjednoczonych firmy F. Misler z Bremen

Wyjazdy mieszkanców Dębowca do Stanów Zjednoczonych (Immigration - Ellis Island Foundation)

Michał Wygrzywalski, syn Jana, ur. w Gorlicach (1841-1875)

Akt urodzenia Feliksa Wygrzywalskiego, syna Stanisława i Anny Ziembińskiej, ur. w Wójtowej k. Gorlic (1851)

Feliks Wygrzywalski, syn Stanisława i Franciszek Pankiewicz, syn Jana ze sztandarem gwardii dębowieckiej (lata 80-te XIX w.)

Jan Pankiewicz, syn Jakuba, ur. w 1843 r. Dębowcu (lata 80-te XIX w.)

Zdjęcie Franciszka Pankiewicza (ur. w 1867 r. w Dębowcu, wyjechał w 1884 roku do Rio Natal) wraz z z synem Silvestro w Brazylii (początek lat 50-tych)

List sądowy urzędu skarbowego w Sanoku do Bartłomieja Pankiewicza (1892)

Rodzina Feliksa i Emilii Wygrzywalskich z dziećmi - w środku pierwsza od lewej Helena (później Pankiewicz), dalej Emilia i Feliks, z tyłu Emilia, Jan (ożeniony z Anną Pankiewicz), Ludwik, z przodu niezidentyfikowana z imienia córka i Józef (przed 1899 rokiem). Brakuje na zdjęciu Adama Wygrzywalskiego, który znajdował się już w Bedford/MA (1901)

Feliks i Emilia Wygrzywalscy z dwójką swoich dzieci (Józefem i niezidentyfikowaną) (1905)

Zdjęcie ślubne Adama Wygrzywalskiego i Pauliny Chochoł (07.05.1903)

Odręczna notatka Emilii Wygrzywalskiej z d. Pawłowskiej, ur. w r. 1856 w Dębowcu

Testimonium ortus et baptismi Heleny Wygrzywalskiej, później Pankiewicz (1894)

Dekret dziedzictwa po śp. Bartłomieju Pankiewiczu (1902)

Onufry Wodyński, pierwszy poczmistrz w Dębowcu (wrzesień 1902 roku)

Ślub Tadeusza Szubargi i Stanisławy Latosińskiej. Oprócz tego w górnym rzędzie od lewej Jan Wodyński (malarz, wnuk Onufrego), Aleksandra Parys z domu Wodyńska (córka Michała) oraz brat Bronisław Glanc (saletyn)

Zdjęcie Wandy Pankiewicz, z domu Wodyńska, żony Jana Pankiewicza i zarazem bratanicy Onufrego Wodyńskiego oraz matki m.in. dlugoletniego rotmistrza gwardii Franciszka Pankiewicza i Tomasza Pankiewicza, który zginął w I wojnie światowej

Karta pasażerska z rejestru Ellis Island Jędrzeja Pankiewicza (syna Bartłomieja Jakuba) z roku 1909

Zdjęcie Józefa Pawłowskiego, policjanta w Dębowcu (ok. roku 1910)

Rynek w Dębowcu (1911 rok)

książeczka wojskowa Ignacego Bartłomieja Pankiewicza (syna Bartłomieja Jakuba) z okresu I wojny światowej z wpisem o przyznaniu cesarskiego orderu za odwagę za udział w walkach na froncie włoskim

Tomasz Adam Pankiewicz. syn Jana w niewoli sowieckiej w Krasnojarsku (1917 r.)

Janina Koczoń z domu Pankiewicz - córka Franciszka Jana Pankiewicza (syna Bartłomieja Jakuba), zginął podczas I wojny światowej - wraz z mężem Janem Józefem ( górnym rzędzie). U dołu w berecie córka Barbara Koczoń

Emilia Wygrzywalska, po mężu Mikuś, córka Feliksa i Emilii Pawłowskiej (po I wojnie światowej)

Zdjęcie ślubne Ignacego Bartłomieja Pankiewicza (syna Bartłomieja Jakuba) i Heleny Wygrzywalskiej (1919)

Widok na rynek z wieży kościoła św. Bartłomieja (lata 20-te)

Polish Army in France (Haller's Army) Recruitment Records - (surname P-1)

Certyfikat przynależności Heleny Pankiewicz z d. Wygrzywalskiej (1926)

Świadectwo lekarskie Heleny Pankiewicz (1926)

Ignacy Bartłomiej i Helena Pankiewicz z dziećmi Emilia, Stanisławem i Zofią (połowa lat 30-tych)

Stanisław Wygrzywalski, syn Feliksa (pierwszy z prawej) oraz Ignacy Bartłomiej i Helena Pankiewicz z dziećmi Emilia, Stanisławem i Zofią (połowa lat 30-tych)

Helena Pankiewicz prawdopodobnie w Krakowie (koniec lat 30-tych)

Stanisław Pankiewicz z kolegami na tle dębowieckich łąk (pocz. lat 40-tych)

Akcja na Gamrat w 1943 roku (relacja żołnierza AK Feliksa Dąborowskiego ps. Okrutny, męża Emilii Pankiewicz)

Warszawa płonie (1 sierpnia 1944 roku)

Emilia Wygrzywalska z mężem Johnem czyli Janem Mikusiem przed ich domem w New Bedford/MA (1948)

Stanisław Ignacy Pankiewicz ze swoja matką Heleną oraz synem Ryszardem Ignacym w Gdańsku-Oliwie (koniec lat pięćdziesiątych)

Ignacy Bartłomiej Pankiewicz, syn Bartłomieja, z Władysławem Pankiewiczem, synem Józefa, oraz Mikołajem Chochułem, synem Szymona, na rynku w Dębowcu (przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych) & inne ujęcie

Helena Pankiewicz z Piotrem Dąborowskim na ręku (1953)

John Mikuś z synami Frank, Roman i Freddie, z tyłu widoczna jego żona Emilia (1967)

Ignacy Bartłomiej Pankiewicz z wnukiem Ryszardem Ignacym (początek lat sześćdziesiątych) na polach poniżej klasztoru

Ignacy Bartłomiej i Helena Pankiewicz z synem Stanisławem na tle Dębowca (koniec lat sześćdziesiątych)

Stanisław Ignacy Pankiewicz wraz z dziećmi, Ryszardem Ignacem i Małgorzatą na rynku w Krakowie (połowa lat sześćdziesiątych)

Stanisław Ignacy Pankiewicz z żoną Ireną z domu Szulc oraz dzieci Ryszard Ignacy i Małgorzata w Dębowcu (połowa lat sześćdziesiątych)

Ignacy Bartłomiej Pankiewicz wraz z żoną Heleną oraz Tadeusz Pankiewicz - syn Franciszka Jana -  (koniec lat sześćdziesiątych)

Ignacy Bartłomiej Pankiewicz i Helena (krótko przed śmiercią) na rynku w Dębowcu

Ryszard Ignacy Pankiewicz na tle Dębowca (początek lat 70-tych)

Adam, Andrzej i Piotr Pankiewiczowie na cmentarzu w Dębowcu przy grobie swoich dziadków (1999)

Adam Pankiewicz z kuzynami Pawłowskimi (1999)

Ryszard Ignacy Pankiewicz wraz z żoną Elżbietą (grudzień 2000 roku)

Przemysław Pankiewicz w Rzymie (08.04.2005)

Jarogniew Stanisław Pankiewicz w Rzymie (08.04.2005)

Pożegnanie Ojca Świętego

 

materiały prezentowane na serwerze są oparte bądź pochodzą ze zbiorów prywatnych Janiny Aleksiewicz, Andrzeja Beliny-Brzozowskiego, Marii Boczoń, Davida R. Coutu, Emilii Dąborowskiej, Andrzeja Dziedzica, Stanisławy Gajewskiej, Karen Forsyth, Wojciecha Kawy, Wojciecha Koczona, Tomasza Krzywańskiego, Roberta Mnicha, Andrzeja Pankiewicza, Marceli Pankiewicz, Ryszarda Pankiewicza, Tomasza Pankiewicza, Małgorzaty Piaseckiej-Mika, Jacka Pisza, Zofii Pykosz, Marka Rolki, Jerzego Rucińskiego, Jana Sas-Zawiszy, Ashley Sharp, Karola Wodyńskiego, Wojciecha Wygrzywalskiego, Ryszarda Antoniego Żytkiewicza, a także ze zbiorów muzealnych i archiwalnych polskich i zagranicznych jak i Izby Pamięci Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i okolicy

 

The project Pomoerium will focus on the achievements of classics-related sciences, and examine socio-economic and religious transformations, not as a stream of disjointed events, but as an intelligible and determinate process, whether involving a shorter or a longer time span.
It constitutes the efforts to render accessible to the interested public hardly-known ideas, journals and books and aims to contribute to the exploration and understanding of religious and socio-economic processes in the classical antiquity and provide an interdisciplinary forum for the discussion of their various aspects.
Finally it serves furthermore as a naturally forum for the presentation and discussion of noteworthy issues, including the presentation of minority or at times controversial points of view.
Journal: Deadline for completed texts is September 30, 2007, however submissions are encouraged at all times and will be considered for the next upcoming issues.

classics resources | search | pomoerium | journals | books | bibliographies | etexts | private